Melike Bayık’ın anlatımıyla Avrupa ve Amerika’daki Modern dönem sonrasına uzanan süreçte sanat alanındaki değişimler, dönüşümler, yeni yönelimleri tartışıyor ve inceliyoruz. Savaş sonrası dünyanın genel durumu, Pop Art ile Andy Warhol, Kavramsal Sanat ile Joseph Kosuth gibi sanatçılar ve eserleri irdelenirken, eğitim programımızın bir dersin, ise günümüz Türkiye’si sanat ortamı, modernizmden çağdaş dünyaya sanatçılar, üretimler ve kültür ortamı paylaşımlarına ayırıyoruz.

Bor Sanat

Hakkımızda

Bor Sanat, Bor Holding'in sanat platformudur.


© Copyright 2023 Bor Sanat, Tüm Hakları Saklıdır.