Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Atölyeleri

TÜRSAK iş birliği ve  Bor Sanat desteğiyle gerçekleştirilen yaratıcı drama ve oyunculuk atölyeleri ile deprem bölgesinde evsiz ya da kimsesiz kalmış, oyun alanları kullanılamaz duruma gelmiş, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak travma geçiren çocuklara ve gençlere içinde bulundukları duyguları oyun yoluyla ifade edebilecekleri ortamlar hazırlayarak mevcut durumla baş etmek için, çocukların, gençlerin sosyal ve psikolojik gerçekliklerini referans alarak güçlenmelerine yardımcı olmayı hedefledik.

Farklı içeriklerde ve başlıklarda olacak atölyelere çocuklar, gençler gönüllük esasıyla davet edilip farklı bölgelerdeki çadır kentlerde ve köylerde koşullara göre, çocukların, gençlerin fiziksel ve duygusal güvenlikleri gözetilerek oluşturulacak oyun çadırları ve oyun alanları içinde gerçekleştirdik. 

Bor Sanat

Hakkımızda

Bor Sanat, Bor Holding'in sanat platformudur.


© Copyright 2023 Bor Sanat, Tüm Hakları Saklıdır.